Usługi

Od 1991 roku IDACO z małej, działającej lokalnie firmy rozwinęła się w markę o zasięgu światowym. Wprowadziliśmy nasze produkty na ponad 20 rynków zagranicznych, z powodzeniem realizujemy działania marketingowe i sprzedażowe o zasięgu międzynarodowym.
Rozszerzenie sprzedaży naszych wyrobów wymagało od nas wielokrotnego przeprowadzenia badania rynków docelowych oraz opracowania strategii działań eksportowych dla każdego z nowych rynków, na które wkroczyliśmy.
Zdobyta w ten sposób wiedza i kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie z własnych działań są podstawą naszej oferty w zakresie usług związanych z eksportem
.
Oferujemy usługę opracowania modelu biznesowego na eksport dla Twojego produktu, który będzie podstawą skutecznej i całościowej strategii działań eksportowych.
Nasza oferta obejmuje m.in:
  • stworzenie harmonogramu działań i kosztów
  • analizę sytuacji przedsiębiorstwa i jej potencjału eksportowego
  • określenie celów i strategii eksportowych
  • badanie i wybór rynków docelowych
  • przedstawienie inwestycji, narzędzi zarządzania oraz metod marketingowych i promocyjnych adekwatnych do nowych rynków
  • przygotowanie planu zewnętrznego finansowania działań eksportowych
Oferujemy również usługę konsultacji i doradztwa w zakresie tworzenia modelu internacjonalizacji przedsiębiorstwa oraz wsparcie w innych działaniach eksportowych, zależne od indywidualnych potrzeb firmy. Zapraszamy do kontaktu!